Environmentálne organizácie, ktoré chránia našu prírodu
ZdieľaťFacebook
Protesty za klímu
Zdroj: unsplash.com

Environmentálne organizácie, ktoré chránia našu prírodu

Otázku ochrany prírody berie mnoho z nás vážne. Niektorí ľudia dokonca zavítali medzi environmentálne organizácie a z pomoci urobili svoje zamestnanie. Je ich mnoho takých, ktorí túto úlohu berú veľmi vážne a bez ktorých by sme sa nemohli ďalej posúvať. Cieľ mať zdravú a prosperujúcu planétu nám tak pomáhajú napĺňať títo častokrát opomínaní hrdinovia.

Greenpeace

Greenpeace je medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia, ktorá bola založená v Vancouveri v roku 1971. Ich hlavným mottom je „Let´s make it green peace (Dosiahnime zelený mier)„. Vo svete je známa tým, že nenásilným spôsobom bojuje za zastavenie vzdušných a jadrových pokusov a ukončenie lovu na veľryby. V posledných rokoch sa však zameriava aj na otázku globálneho otepľovania, klimatických zmien či genetického inžinierstva. Má pobočky v 41 krajinách sveta (vrátane Slovenska). Za celú dobu svojej existencie Greenpeace dosiahol už mnoho zmien po celom svete a za zelený mier bojuje stále.

WWF (Svetový fond na ochranu prírody)

WWF (angl. The World Wide Fund for Nature)  je medzinárodná mimovládna organizácia podporujúca ochranu, výskum a obnovu životného prostredia. Od roku 1961, odkedy datuje svoj vznik si na svete získala 5 miliónov podporovateľov. To z nej robí najväčšiu nezávislú ochranársku organizáciu na svete. Svoje aktivity realizuje vo viac ako 100 krajinách sveta, v ktorých podporuje viac ako 1300 ochranárskych a environmentálnych projektov. Jej heslom je „Nehovor, že nemôžeš, keď nechceš. Pretože prídu veľmi skoro dni, kedy to bude ďaleko horšie: budeš pre zmenu chcieť a potom už nebudeš môcť!“

IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov)

Ako už názov napovedá táto organizácia sa zaoberá ochranou prírody a prírodných zdrojov. Medzi environmentálne organizácie sa zaradila v roku 1948 v Paríži. Má viac ako 500 členov zo 111 štátov sveta. Jej Cieľom je ochrana biodiverzity a taktiež zabezpečenie správneho využívania prírodných zdrojov. Na jej podnet bola založená vyššie spomínaná organizácia WWF. IUCN aktívne pracuje na ochrane zvierat či rastlín. Každé dva roky vydáva tzv. redlist (červený zoznam), ktorý zobrazuje zvieratá a rastliny na základe ich stupňa ohrozenia. Rovnako sa v zozname nachádzajú i vyhynuté zvieratá.

UNEP (Program spojených národov pre životné prostredie)

Ide o špeciálny program OSN (inak nazývaný aj Environmentálny program OSN) vytvorený v roku 1972 ako prostriedok globálnej ochrany životného prostredia. UNEP má za úlohu koordinovať aktivity UNESCO, WHO… a iných organizácií OSN, ktoré majú za cieľ skvalitnenie životného prostredia. Medzi hlavné priority tohto programu patrí pôdy, klímy, morí, oceánov, zastavenia odlesňovania zachovanie biologickej rozmanitosti a zabezpečenie dostatku pitnej vody. V rámci UNEP bol vypracovaný napríklad i Rámcový dohovor o zmene klímy.

Medzinárodné environmentálne organizácie sa neustále rozširujú a výnimkou tomu nie je ani na Slovensku. Ochrana prírody je pre nás rovnako veľmi podstatná a predsa len by mala byť pre každého z nás. Veď predsa len z prírody pochádzame a sme ňou obklopený každý deň.

Podporuješ niektoré z týchto organizácií? Aké ešte poznáš?

Zdroj: sk.wikipedia.org; greenpeace.org; sk.wikipedia.org; sk.wikipedia.org;

ZdieľaťFacebook

Sledujte @mladi_za_klimu

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .