Najväčší znečisťovatelia planéty: Ktoré krajiny sú v rebríčku?
ZdieľaťFacebook
Znečistenie
Zdroj: unsplash.com

Najväčší znečisťovatelia planéty: Ktoré krajiny sú v rebríčku?

Nie každý rebríček je na chválu. Pre rebríček „najväčší znečisťovatelia planéty“ to platí dvojnásobne. Krajiny, ktoré sa v tejto smutnej štatistike umiestnili dokazujú svoju ľahostajnosť nielen k prírode, ale vlastne i k sebe. Koniec koncov ak nebudeme žiť v zdravom životnom prostredí, aký bude náš osud?

Globálny problém

I keď sa nám môže zdať, že každý krajina si je zodpovedná za svoju uhlíkovú stopu či koľko emisií ročne vyprodukuje, nemôže nám to byť jedno. V prvom rade s týmito krajinami obchodujeme a tak i prispievame k tomu, čo sa v krajine odohráva a aké tovary vyrába. Čo je však najdôležitejšie – klimatická kríza si nevyberá. Postihuje nás všetkých celosvetovo, či si v Antarktíde alebo v Austrálii. To, že sa naša klíma mení môžeme pozorovať už dlho, rovnako i to, aké problémy nám to spôsobuje. Krajiny si začínajú byť vedomé toho, že ich uhlíková stopa sa musí znížiť. Stále sa však nájdu i takí, ktorí si napriek varovaniu svetových odborníkov, zmeny klímy a prírodných katastrof neuvedomujú vážnosť situácie.

5. Rusko

Tento mrazivý gigant sa v rebríčku umiestnil na 5. mieste. Hospodárstvo Ruska sa do veľkej miery spolieha na ťažbu ropy, plynu a iných nerastných surovín. Dokonca časť tejto infraštruktúry je postavená na permafroste – dlhodobo zamrznutá pôda. Ten pri svojom roztápaní vypúšťa do ovzdušia nebezpečné množstvo metánu, ktorý je do veľkej miery zodpovedný za globálne otepľovanie a zmeny klímy. Rusko sa však zaviazalo, že 1 -2 % svojho HDP využije na zníženie skleníkových plynov do roku 2050. Niektoré ruské firmy už teraz začali zavádzať princípy trvalo udržateľného rozvoja.

4. India

India je štvrtým najväčším znečisťovateľom planéty. Vzhľadom na jej vysoký počet obyvateľov je však množstvo emisií na jedného človek omnoho menšie, než je to pri iných krajinách. India však nedominuje len v tomto rebríčku. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má India najviac znečistené ovzdušie na svete. Je to aj vďaka neustále sa rozrastajúcemu priemyslu. Továrne totiž vôbec nedbajú na životné prostredie a nie sú nijako regulované. Napriek tomu, že India sa dlhodobo vyhýbala tomu, aby regulovala jej dosah na životné prostredie, ako posledná sa na samite v Glasgowe vyjadrila, že klimatickú neutralitu chce dosiahnuť v roku 2070. Dokonca prisľúbila i to, že do roku 2030 bude získavať 50 % energie z obnoviteľných zdrojov.

3. Európska únia

I keď EÚ nevystupuje ako samostatná krajina, tvorí spoločné zoskupenie štátov. V EÚ sa na znečistení najviac podieľa energetický priemysel (77 %), poľnohospodárstvo (10, 5 %), priemyselná výroba (9 %) a odpadové hospodárstvo (3 %). Európska únia, i napriek tomu, že sa umiestnila na treťom mieste, si uvedomuje vážnosť situácie. Zaviazala sa do roku 2050 k uhlíkovej neutralite, v mnohých štátoch je zakázané používanie jednorazových plastov a rovnako uvažuje o zákaze áut so spaľovacím motorom. Všetky tieto kroky majú viesť nielen k čistejšiemu životnému prostrediu, ale i k budúcnosti, ktorá je udržateľná.

2. USA

Hádam nikoho neprekvapí, že na takomto vysokom mieste sa umiestnili práve Spojené štáty americké, ktoré sú známe svojim konzumom. „Čo najviac a čo najväčšie“ by mohlo byť heslo tohto giganta, ktorý dekády určoval trendy. USA však obsadila prvenstvo i ako krajina s najväčším plastovým odpadom. Od roku 2016 vyprodukovala 42 miliónov ton. Spojené štáty sa však rovnako ako EÚ zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Do roku 2025 však krajina nerobí žiadne zmeny.

1. Čína

Keď sa povie najväčší znečisťovatelia planéty, koho si predstavíte? Ak by ste povedali „Čína“, mali by ste pravdu. I keď sa táto krajina umiestnila ako prvá, nemôžeme jej pogratulovať. Za posledných 50 rokov sa tu objem CO2 zvýšil o 1 168 % (v USA to bolo 8,9 %). Napriek tomu, že sa Čína zaviazala k uhlíkovej neutralite do roku 2060, zatiaľ (rovnako ako USA) nepodniká žiadne kroky. Ba naopak. Podiel produkcie energie z uhlia, ktorá výrazne prispieva ku klimatickým zmenám je v tejto krajine až 60 %. I tak chce však Čína tento podiel rozšíriť. A i keď je najväčším znečisťovateľom planéty, dlhodobo na globálne otepľovanie a klimatickú krízu obviňuje západ.

Počas celosvetovej pandémie Covid-19 hrozivé čísla znečistenia klesali (dokonca aj v Číne, i keď len o 1,4 %). Pandémia však jedného dňa skončí a tento pokles nebude aj tak stačiť. Veríme, že pomôcť vieš aj ty, ako jednotlivec a teda „Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“

Zdroj: ekonomika.sme.sk; spravy.pravda.sk; europarl.europa.eu; 1.pluska.sk

ZdieľaťFacebook

Sledujte @mladi_za_klimu

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .