Palmový olej: Ako veľmi škodí prírode?
ZdieľaťFacebook
Palmový olej
Zdroj: unsplash.com

Palmový olej: Ako veľmi škodí prírode?

Palmový olej je dnes jedným z najviac používaných na svete. Tvorí základ nielen niektorých potravín, kozmetiky, ale i biopalív. Čoraz viac sa však rozoberá nielen jeho pozitívna využiteľná stránka, ale i to, ako veľmi jeho získavanie ničí prírodu. Dopyt po palmovom oleji neustále narastá a stáva sa takmer nemožným ho uspokojiť. Akú hrozbu pre životné prostredie tento rastlinný olej vlastne predstavuje?

Palmový olej a jeho využitie

Tento rastlinný olej je najviac využívaný spomedzi olej. Tvorí až 40 % globálneho dopytu po oleji. Oproti ostatným olejom je veľmi lacný a využíva oveľa menšiu plochu na pestovanie (palmy pokrývajú menej ako 5,5 % z celkovej globálnej plochy olejnatých plodín). Tvorí hlavnú zložku mnohých potravín, využíva sa však i v kozmetike a v biopalivách. Počas 2. svetovej vojny sa v kombinácii s naftou z neho vyrábal napalm.

85 % palmového oleja je globálne produkovaných a exportovaných hlavne z Indonézie a Malajzie. Dopyt po ňom však každoročne narastá, čo má za následok odlesňovanie a obrovskú výsadbu stromov palmy. Produkcia palmového oleja je jednou z hlavných príčin konfliktov v Indonézii. V roku 2011 jeden z hlavných výrobcov palmového oleja použil buldozéry a zbrane na zničenie 40 obydlí a vyčistenie 40 000 hektárov krajiny na produkciu palmového oleja. A takýchto prípadov je oveľa viac.

Navyše, podobne ako je tomu napríklad vo fast fashion biznise, v ktorom dopyt rovnako neustále narastá – i tu sa vyskytuje novodobé otroctvo. Ľudia pracujú do vyčerpania za minimálnu mzdu, častokrát i pod hrozbou fyzického trestu nemôžu prestať pracovať a výnimkou nie je ani detská práca.

Dažďové pralesy, ktoré sú domovom tisícom rastlinných i živočíšnych druhov tak každoročne prichádzajú o svoje hektáre a tisíce zvierat o svoje domovy. Jedným zo známych problémov v súvislosti s palmovým olejom sú napríklad aj orangutany. Svet obleteli rôzne fotografia orangutanov pri výrube lesa kvôli palmovému oleju. Tieto mierumilovné a plaché zvieratá sú už dnes veľmi ohrozené a len vďaka chráneným územiam sa ich populácia postupne dostáva pod kontrolu.

Nič nie je čiernobiele

Problémom palmového oleja je aj množstvo emisií, ktoré sa v súvislosti s jeho pestovaním uvoľňujú. Vyčistenie jedného hektára lesa uvoľňuje do ovzdušia až 174 ton oxidu uhličitého. Oxid uhličitý výrazne prispieva ku zmenám klímy a globálnemu otepľovaniu.

Na druhej strane palmový olej má aj nesporne pozitívne vlastnosti (vrátane jeho všestranného použitia). Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov by bojkot palmového oleja znamenal iba zvýšenie dopytu po iných surovinách a teda by sa problém presunul inde. Napríklad sója dnes spôsobuje dvojnásobne väčšie odlesňovanie Amazonského pralesa než palmový olej.

Palmy ďalej poskytujú až 10x viac produktu na jednotku pôdy a môžu sa pestovať i na miestach, kde iné plodiny nevyrastú. Ich pestovanie zároveň nepotrebuje toľko pesticídov či hnojív ako iné rastliny. A dokonca v porovnaní s pestovaním iných rastlinných olejov je uhlíková stopa palmového oleja oveľa nižšia.

Do roku 2050 sa má dopyt po rastlinných olejoch zvýšiť o 46 %. Už dnes vieme, že ak by sme aj palmový olej nahradili iným, budeme musieť problém nášho konzumu a s ním súvisiacich problémov tak či tak riešiť. Palmový olej je problém najmä kvôli nesprávnemu zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi a s ľuďmi. Dnes už však môžeme nájsť fair trade palmový olej, ktorý je pestovaný a vyrábaný v súlade s prírodou. Možno i to môže byť odpoveďou na tento problém.

Zdroj: sk.wikipedia.org; relaxmagazin.sk; dennikn.sk

ZdieľaťFacebook

Sledujte @mladi_za_klimu

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .