Čo sú obnoviteľné zdroje energie?
ZdieľaťFacebook
Solárna energia
Zdroj: unsplash.com

Čo sú obnoviteľné zdroje energie?

I elektrická energia môže byť „ekologická“. Obnoviteľné zdroje energie sú také, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich používania. A teda je možné takúto energiu využívať „donekonečna“. Aké sú však ich výhody, ale i nevýhody?

Slnko

Elementy Zeme, ktoré už iste poznáme nám slúžia na rôzne účely. A to i na výrobu elektrickej energie. Všeobecne je akceptované a známe, že všetky druhy obnoviteľných zdrojov energie sú „napojené“ na Slnko. Samotná slnečná elektrická energia sa získava priamo zo Slnka. A to prostredníctvom solárnych panelov – kolektorov. Tie sa pomocou svojho čierneho povrchu zohrievajú a prostredníctvom fotovoltického článku sa premieňajú na elektrickú energiu. Samozrejme, nie je to také jednoduché a ich funkciu vysvetľujeme naozaj iba v skratke. Čo je však veľmi podstatné – množstvo slnečného žiarenia dopadajúce na Zem za jeden rok je až 20 tisíc krát väčšie, ako je celosvetová spotreba energie. A preto predstavuje slnečná energia obrovskú budúcnosť elektrickej energie. Obrovskou výhodou solárnej energie je zároveň to, že solárne panely môžeme jednoducho aplikovať na priemyselné budovy, či dokonca na rodinné domy a teda ušetriť plochu, ktorá sa môže využiť napríklad na poľnohospodárske účely.

Vietor

Veterná energia má mierne problematickejšie využitie, a to najmä kvôli tomu, že potrebuje byť umiestnená vo veternom prostredí. Zároveň vytvára nadmerný hluk a preto nie je veľmi dobre využiteľná v obývanom prostredí. V EÚ má najväčší potenciál v oblasti Atlantického pobrežia a na Slovensku v horských oblastiach. Najčastejšie sa používajú trojlisté turbíny. Tie generujú trojfázový striedavý prúd, ktorý ďalej ide do transformátora odkiaľ je energia prenášaná v sieti rovnakým spôsobom ako pri iných zdrojoch energie. EU si vytýčila cieľ, aby sa do roku 2020 obnoviteľnými zdrojmi energie zabezpečovalo 21% výroby elektrickej energie.

Voda

Vodná energia vzniká v dôsledku slnečnej aktivity, ktorá napomáha odparovaniu vody a následne jej premeny na vodnú paru, oblaky a dážď – vodný cyklus. Energiu, ktorú z vody vieme získať, tak ďalej môžeme premeniť na tú elektrickú. Vodná elektráreň však zaberá veľkú plochu a ukázala sa byť škodlivou pre vodnú biodiverzitu. Najlepšou možnosťou je využitie starých a opustených vodných mlynov, kde sa dá ušetriť a nemalé množstvo finančných prostriedkov. Ďalšia možnosť je napríklad využiť modernejšie turbíny, ktoré však častokrát nie sú schopné vyrobiť také množstvo elektrickej energie, ako jej staršie verzie.

Európska zelená dohoda

Obnoviteľné zdroje energie sú nutnosťou k splneniu dohody, ktorú si naša EÚ stanovila – do roku 2050 sa stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Podiel obnoviteľných zdrojov v EÚ dnes dosahuje niečo vyše 18 %. Trh a jeho fungovanie však závisí od komplexnosti a variácií. Takisto by to malo byť i u zdrojov elektrickej energie. Totiž, i obnoviteľné zdroje energie majú svoje nevýhody a ich používanie je nielen u nás, ale i vo svete stále „v plienkach“. Takisto nie sú momentálne schopné vyprodukovať také množstvo elektrickej energie, po akom je dopyt. A teda budúcnosť obnoviteľných zdrojov, resp. ich množstvo je zatiaľ stále otáznikom.

Zdroj: minzp.sk; wikipedia.org

ZdieľaťFacebook