Čo je uhlíková neutralita a ako ju dosiahnuť?
ZdieľaťFacebook
Znečistenie
Zdroj: unsplash.com

Čo je uhlíková neutralita a ako ju dosiahnuť?

V poslednom období sa neustále hovorí o množstve emisií, ktoré ako ľudstvo produkujeme. Uhlíková neutralita predstavuje ambiciózny cieľ, ktorý nám má pomôcť znížiť tieto škodlivé látky v atmosfére. Zároveň má zabezpečiť to, aby i budúce generácie poznali planétu tak, ako my teraz. Je však ťažké si pod týmto pojmom predstaviť niečo konkrétne. O čo teda ide a ako ju dosiahnuť?

Čisté emisie uhlíka

Uhlíková neutralita teda znamená nulové emisie uhlíka. V praxi to znamená, že množstvo emisií, ktoré vyprodukujeme bude atmosféra schopná pohlcovať cez tzv. uhlíkové zachytávače. Pýtate sa, čo to je? Ide o všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré sú schopné emisie zachytávať. A to napríklad lesy či oceány.

Dôsledky ľudskej činnosti, ktoré ľudstvo v posledných rokoch zažíva sú čoraz extrémnejšie. Extrémne suchá či povodne, odlesňovanie, tornáda i na miestach, kde sa predtým nikdy nevyskytovali atď. Globálne otepľovanie a klimatická kríza už nie sú len prázdne slovné spojenia, ktoré počúvame zo správ. Priamo ich žijeme. I preto vznikla potreba tento problém riešiť.

Vedci, ktorí sa dlhodobo zaoberajú klimatickými zmenami svoje poznatky zhrnuli v správe Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC). Práve tu vedci vyslovili prognózu, že ak otepľovanie nezastavíme pod 2 stupne Celzia, naša planéta už nebude vyzerať tak, ako predtým. Pre dosiahnutie tohto cieľu je potrebné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu už do roku 2050.

Parížska dohoda

Pre dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľu krajiny podpísali Parížsku dohodu. Do dnešného dňa ju podpísalo 195 krajín sveta, medzi ktorými všetky členské štáty EÚ (čiže aj Slovensko). Práve tento dokument stanovuje záväzky, ktoré krajiny musia dodržiavať a to i vrátane najväčších znečisťovateľov sveta – Čína, India, USA. Parížska dohoda obsahuje ciele ako je napríklad udržanie teploty pod 2 °C či zvyšovanie schopnosti prispôsobiť sa nepriaznivým dopadom zmeny klímy.

Krajiny, ktoré Parížsku dohodu podpísali musia pravidelne, každých 5 rokov, predkladať výsledky toho, ako ich krajiny napredujú a ako svoje ciele, ku ktorým sa zaviazali, plnia.

Uhlíková neutralita – ako ju dosiahnuť?

Vieme, čo pojem uhlíková neutralita znamená, ako ju však dosiahnuť? Dôležité je dodržiavanie komplexnosti a využívanie všetkých možností, ktoré nám môžu tento cieľ pomôcť dosiahnuť. Napríklad používanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré môžeme využívať nepretržite a do „nekonečna“, bez toho, aby sme výrazne poškodzovali našu Zem. Ďalej obmedzenie dopravy, resp. prepravných prostriedkov. Vysádzanie stromov a ochrana biodiverzity je rovnako veľmi podstatným aspektom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, keďže lesy (ako sme spomínali) sú prirodzenými zachytávačmi uhlíka. Obrovským znečisťovateľom však stále zostáva priemysel. I toto je aspekt, ktorý treba zmeniť.

Zmeny vždy zostanú na rozhodnutiach vlád, my však máme demokraciu a možnosť výberu, kto vo vláde bude rozhodovať. Využime ju.

Zdroj: europarl.europa.eu; wikipedia.org

ZdieľaťFacebook

Sledujte @mladi_za_klimu

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .