Vyhynuté zvieratá: Aký dlhý je zoznam?
ZdieľaťFacebook
vyhynuté zvieratá
Zdroj: wikipedia

Vyhynuté zvieratá: Aký dlhý je zoznam?

Počas dlhej histórie života na našej Zemi sa tu vystriedali rôzne živočíchy i rastliny. Ako vyhynuté zvieratá si dnes predstavujeme dinosaury či mamuty. Tieto však nie sú jediné, ktoré už nebudeme mať možnosť nikdy spoznať. Dokonca i živočíchy, ktoré sme na počiatku tohto storočia v prírode mohli bežne uzrieť, dnes už budeme hľadať márne. A nie vždy je výsledkom vyhubenia meteorit. Niekedy stačí len človek.

Červený zoznam IUCN

Červený zoznam IUCN (Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov) je zoznam ohrozených i vyhynutých živočíchov a rastlín. Vydávaný je každé dva roky a upozorňuje na dôležitosť ochrany živočíšnych a rastlinných druhov. Ohrozenie je v zozname vyjadrené niekoľkými stupňami na základe ich ohrozenosti.

Viac ako 40 tisíc rastlinných a živočíšnych druhov je dnes na pokraji vyhynutia. Niektoré živočíšne druhy, ako napríklad nosorožce musíme kvôli pytliactvu strážiť takmer nepretržite, inak by neprežili. Počas našej nedlhej histórie sa nám už podarilo vyhubiť nejeden druh.

Potkanec útesový

Potkanec útesový bol druh potkana, ktorý sa vyskytoval na malom ostrove Bramble Cay. Vymrel následkom opakovaného zaplavovania územia, na ktorom žil a neustále stúpajúcou hladinou mora. Medzi vyhynuté zvieratá sa zaradil v roku 2016. Považuje sa za prvého cicavca, ktorý vyhynul následkom globálneho otepľovania.

Sih ostronosý

Jedná sa o vyhynutý druh ryby z čeľade lososovité. Vyskytoval sa na juhu Severného mora, ale žil aj na území Českej republiky. Vyhynul v roku 1940 kvôli nadmernému rybolovu. Kvôli narastajúcemu rybolovu a zároveň neustálemu okyslyčovaniu oceánov bijú vedci na poplach aj pri lososovi obecnom.

Valkovlk tasmánsky

Tento druh vačkovca ľudovo poznáte možno podľa názvu tasmánsky tiger alebo vlk. Žil od začiatku 20. storočia v Tasmánii a výzorovo sa podobal na psa či vlka. Príbuzný bol však paradoxne s kengurou. Živil sa najmä kengurami, hlodavcami a vtákmi. Po osídlení jeho územia sa však začal živiť aj ovcami. I z tohto dôvodu na jeho kožu vypísala vláda odmenu a teda tento druh nakoniec vyhubila. Medzi vyhynuté zvieratá sa zaradil v roku 1936, kedy zomrel pravdepodobne posledný jedinec.

Alka veľká

Veľký, nelietavý morský vták s menom Alka veľká obýval chladné moria severnej pologule. Podobala sa na tučniaka a je jedným z najčastejšie zmieňovaných vyhynutých vtákov v literatúre. Ľudia ich lovili najmä kvôli mäsu, vajciam a kvalitnému periu. Námorníci ich používali aj pri rybolove ako návnadu. 3. júla 1844 posledný hniezdiaci pár ubili a rozšliapali ich vajcia.

Dront nelietavý

Dront nelietavý alebo dront maurícijský je najviac známy pod menom vták Dodo. Dnes už nie je v žiadnom múzeu na svete žiadny kompletný pozostatok dronta. Vôbec sa nebál ľudí a navyše nelietal, čo z neho robilo ľahkú korisť. Dokonca i pôvod jeho mena je vskutku zaujímavý. Názov dodo pochádza zo staroportugalského slova doudou, čo znamená „hlupák“. Keď na Maurícius prišli prví ľudia, priviezli so sebou aj ďalšie zvieratá, ktoré predtým na ostrove nežili, vrátane ošípaných, potkanov či opíc, ktoré vykrádali jeho hniezda. Na jeho vyhynutí sa podpísalo aj klčovanie lesov, kde žil. S istotou sa nedá povedať, kedy sa zapísal medzi vyhynuté zvieratá, no podľa odhadov je to interval medzi rokmi 1688 a 1715.

Zoznam vyhynutých zvierat je oveľa dlhší a jeho počty neustále rastú. Nedovoľme, aby sa naň pridali ďalšie druhy.

Zdroj: sk.wikipedia.org; sk.wikipedia.org; abicko.cz;

ZdieľaťFacebook

Sledujte @mladi_za_klimu

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .