Značka: ​​klimatickazmena

Včely

Včely a ich úbytok: Máme vážny problém

Vedci a ochranári už dlhú dobu bijú na poplach – včely a iné opeľovače každým rokom v prírode ubúdajú. Dôvodom sú najmä klimatické zmeny, zásahy človeka a používanie pesticídov pri pestovaní plodín. Albert Einstein raz povedal: „Ak umrie...

Austrália požiare

Klimatické katastrofy: Čoraz častejšie a čoraz hrozivejšie

Požiare, záplavy, sucho, tornáda – toto všetko je prejavom, že naša planéta kolabuje. Klimatické katastrofy zažívame čoraz častejšie a sú čoraz hrozivejšie, drsnejšie s obrovskými následkami. Za posledné roky môžeme následky našej činnosti...

Znečistenie

Čo je uhlíková neutralita a ako ju dosiahnuť?

V poslednom období sa neustále hovorí o množstve emisií, ktoré ako ľudstvo produkujeme. Uhlíková neutralita predstavuje ambiciózny cieľ, ktorý nám má pomôcť znížiť tieto škodlivé látky v atmosfére. Zároveň má zabezpečiť to, aby i budúce generácie...

Priemysel a jeho znečistenie

Čo je skleníkový efekt?

Niektoré pojmy sme si v predchádzajúcich článkoch objasnili. Medzi tie neobjasnené však patrí napríklad i skleníkový efekt. Možno si naozaj našu planétu predstaviť ako veľký skleník? A čo vlastne tento jav znamená? Ako to funguje? Naša planéta cez...

Extrémne suchá spôsobené klimatickou zmenou

Čo je klimatická kríza?

Klimatická kríza je názov problému, ktorému čelíme nielen my dnes, ale ktorému budú čeliť i naše budúce generácie. Je to niečo, s čím sa doposiaľ ľudstvo v jeho histórii nikdy nestretlo. O čo teda vlastne ide a ako klimatická kríza dokáže ovplyvniť...

Roztápanie ľadovcov

Čo je globálne otepľovanie?

O klimatických problémoch počúvame často. Medzi ne patrí napríklad i globálne otepľovanie. Častokrát však úplne nechápeme, čo si pod týmto pojmom máme predstaviť. Čo je teda globálne otepľovanie? Globálne otepľovanie je síce stále celkom neobjasnená...

Sledujte @mladi_za_klimu

Cannot call API for app 591315618393932 on behalf of user 6319946441413008