Čo je klimatická kríza?
ZdieľaťFacebook
Extrémne suchá spôsobené klimatickou zmenou
Zdroj: www.pexels.com

Čo je klimatická kríza?

Klimatická kríza je názov problému, ktorému čelíme nielen my dnes, ale ktorému budú čeliť i naše budúce generácie. Je to niečo, s čím sa doposiaľ ľudstvo v jeho histórii nikdy nestretlo. O čo teda vlastne ide a ako klimatická kríza dokáže ovplyvniť naše životy?

Týka sa nás všetkých

Slovo „kríza“ so sebou takmer vždy nesie negatívny náboj. Inak tomu, bohužiaľ, nie je ani v tomto prípade. Klimatická kríza alebo klimatická núdza sú výrazy používané pre negatívne zmeny klímy, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú nielen naše životy, ale i samotné fungovanie planéty a prírody. Ide o celkom nové slovné spojenie, používané najmä k popisu skutočnosti, že škodlivé následky ľudskej činnosti postupujú tak rýchlo, až svet čelí globálnej kríze.

Kedy sa teda ľudstvo vôbec začalo zaoberať environmentálnymi problémami? Ide o pomerne novú problematiku. Prvá svetová klimatická konferencia sa uskutočnila „ešte len“ v roku 1979 a zorganizovala ju Svetová meteorologická organizácia. Práve tu sa účastníci konferencie rozhodli začať využívať vtedajšie znalosti človeka o klíme, naďalej tieto poznatky rozširovať a zamedziť možným zmenám spôsobených ľudskou činnosťou. Až o 13 rokov na to sa však 155 krajín sveta rozhodlo podpísať a tým zaviazať plniť Rámcovú zmluvu OSN o zmene klímy, v ktorej sú uvedené konkrétne záväzky krajín na zlepšenie stavu planéty.

Globálny problém

I keď si krajiny pred niekoľko desiatkami rokov možno plne neuvedomovali problém, ktorý nastáva a ktorý nás v blízkej budúcnosti čaká, my ho už žijeme. Naša planéte a jej ekosystém dlhodobo „nefungujú“. Klimatická kríza predstavuje oteplenie planéty, zvyšovanie hladín oceánov, suchá, topenie ľadovcov, nedostatok pitnej vody či vyhubenie rastlín a živočíchov.

Už teraz si však my, ale najmä predstavitelia krajín uvedomujeme problém, ktorému čelíme. Práve preto sa mnohé krajiny zaväzujú k znižovaniu emisií, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú otepľovanie planéty, či podnikajú rôzne kroky k ochrane prírody a jej biodiverzity.

„Stav klimatickej núdze je našou treťou svetovou vojnou.

– nositeľ Nobelovej ceny Joseph Stiglitz

Zdroj: wikipedia.org

ZdieľaťFacebook

Sledujte @mladi_za_klimu

Cannot call API for app 591315618393932 on behalf of user 6319946441413008