Čo je greenwashing?
ZdieľaťFacebook
greenwashing
Greenwashing; autor: Kalani Blog

Čo je greenwashing?

Greenwashing je forma marketingovej manipulácie, pri ktorej firmy používajú falošný zelený marketing s cieľom oklamať verejnosť, aby uverila, že tovar, prípadne ciele a politika spoločnosti sú šetrné k životnému prostrediu, hoci tomu tak nie je.

Kritika greenwashingu spočíva v tom, že jeho rozšírenie spolu s nedostatočnou legislatívou môže viesť k nedôvere verejnosti voči všetkým ekologickým sľubom. Taktiež hrozí, že používanie greenwashingu vo verejnom priestore oslabí schopnosť spotrebiteľov tlačiť podniky k ekologickejším výrobným postupom.

Hoci greenwashing nie je novým javom, v posledných rokoch sa rozšíril v reakcii na dopyt trhu po ekologických výrobkoch a službách.

Ako pojem greenwashing vznikol?

Newyorský environmentalista Jay Westervelt si v roku 1986 všimol, že niektoré hotely umiestňujú do každej izby tabuľky vyzývajúce k opätovnému použitiu uterákov s údajným cieľom „setrenia životného prostredia“. Vo väčšine prípadov sa však tieto ubytovacie zariadenia len veľmi málo, prípadne vôbec nesnažili znížiť spotrebu elektrickej energie. Poukázal tým na fakt, že skutočným cieľom mnohých „ekologických kampaní“ hoteliérov nebola snaha o ochranu životného prostredia, ale o zisk. Takéto správanie označil za greenwashing.

greenwashing
Greenwashing; autor: Kalani Blog

Greenscamming

Greenscamming je forma greenwashingu, pri ktorej dávajú organizácie svojim neekologickým tovarom, prípadne službám či priamo sebe samým názvy, ktoré znejú šetrne k životnému prostrediu. Často ho používajú firmy či organizácie, ktoré popierajú vedecké zistenia, nakoľko by mohli výrazne ovplyvniť ich zisky v budúcnosti. Príkladom takéhoto segmentu môžu byť napríklad niektoré firmy ropného priemyslu.

Príklady greenwashingu

  • Biopalivá prvej generácie boli označované ako ekologickejšie než fosílne palivá, no niektoré (napríklad palmový olej) výrazne prispievajú k odlesňovaniu.
  • Mnohé potraviny majú obaly, ktoré vyvolávajú dojem, že sú šetrné k životnému prostrediu, hoci tomu tak nie je a pri ich výrobe sa na životné prostredie nebral žiadny ohľad.
  • Americký Wallmart pred časom spustil „udržateľnú kampaň“, v ktorej prehlásil, že sa vydáva zelenou cestou. Podľa neziskovej organizácie ILRS však Wallmart vynaložil viac úsilia na samotnú kampaň, než na zmiernenie dopadov na životné prostredie.

Zdroj: wikipedia.org

ZdieľaťFacebook